User Profile

John Chanm

Bio Statement

Giải pháp ERP cho sản xuất mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp giải quyết gần như tất cả các thách thức kinh doanh đang tồn tại hiện nay. Cụ thể, Phần mềm quản lý ERP giá rẻ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ giúp hỗ trợ quản lý được chuỗi cung ứng phức tạp, yếu tố cấu thành phần lớn chi phí của sản phẩm, qua đó giúp doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí và thời gian giao hàng. Bên cạnh đó, phần mềm cũng hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm tinh vi, những sản phẩm bao hàm nhiều thành phần độc nhất, không thay thế được. Không những vậy, doanh nghiệp có thể quản lý sản phẩm có cấu hình phức tạp trong suốt vòng đời.Thêm nữa, ERP còn hỗ trợ nâng cao năng suất thông qua việc quản lý quy trình sản xuất, quản lý nguồn nhân lực, quản lý vật lực bao gồm nguyên vật liệu và tài sản của doanh nghiệp. Vì thế, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa các hoạt động của nhà máy để tăng sản lượng. Ngoài ra, sử dụng phần mềm ERP giúp giảm thiểu chi phí cho mảng công nghệ thông tin, loại bỏ các hệ thống rời rạc, quy trình phức tạp nên doanh nghiệp có thể cắt giảm được những khoản chi phí không cần thiết, đồng thời tăng hiệu quả của hệ thống CNTT. Có thể nói, ERP giống như chiếc chìa khóa giải quyết những vấn đề phức tạp của việc quản lý sản xuất, đơn giản hóa các bước trong quá trình và đem lại hiệu quả cao cho sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp.