User Profile

Benner Goudy

Bio Statement

Được Suy xét là căn hộ chung cư Với Các giá trị sống Vượt bậc ở quận 9, dự án nhà phố Safira Khang Điền đang được coi là công trình nội bật nhất năm 2018. Theo nhận định của giới chuyên gia, thụ trở lại lần nàu của nhà đầu tư Khang Điền sẽ đem đến làn gió đặc sắc trên trường BDS tại dự án Safira quận 9.

can ho khang dien