Reader Comments

Anh em muốn Vận chuyển nước thải tại tphcm thì đến đây nhé

by moitruong sach (2019-11-19)


Nghệ An: Ban hành giá thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt mới

 

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND, ngày 28/5/2019 quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An; cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan.

Cùng nhau Vận chuyển bùn vi sinh tại tphcm nhé mọi người


 Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An được điều chỉnh tăng nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An được điều chỉnh tăng nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước

 

Anh em muốn Vận chuyển nước thải tại tphcm thì đến đây nhé


Tại Quyết định này UBND tỉnh Nghệ An quy định rõ giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đối với hộ gia đình cư trú không tham gia kinh doanh, đối với các hộ nghèo ở TP Vinh thu 9.000/khẩu/tháng; hộ nghèo các xã thuộc TP Vinh và phường, xã thuộc thị xã, thị trấn huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu thu 7.000/khẩu/tháng; hộ nghèo các thị trấn các huyện còn lại thu 6.000/khẩu/tháng; hộ nghèo các xã còn lại thu 5.000/khẩu/tháng. Các đối tượng còn lại thuộc TP Vinh thu 12.000/khẩu/tháng, các xã thuộc TP Vinh và phường, xã thuộc thị xã, thị trấn huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu thu 9.000/khẩu/tháng, thị trấn các huyện còn lại thu 8.000/khẩu/tháng, các xã còn lại thu 7.000/khẩu/tháng.

 

Cùng nhau Vận chuyển nước thải, bùn vi sinh tại tphcm nhé mọi người


Đối với các hộ tham gia sản xuất kinh doanh dịch vụ có sử dụng từ 4 lao động trở lên và các hộ thải nhiều rác như bán xăm lốp ôtô, sửa chữa ôtô, sửa chữa ôtô xe máy, bán vật liệu xây dựng, sành sứ thủy tinh, chế biến nông lâm thủy sản hải, giết mổ gia súc tại TP Vinh thu 230.000/khẩu/tháng, các xã thuộc TP Vinh và phường, xã thuộc thị xã, thị trấn huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu thu 220.000/khẩu/tháng; thị trấn các huyện còn lại thu 210.000/khẩu/tháng, các xã còn lại thu 200.000/khẩu/tháng. Các hộ kinh doanh dịch vụ có sử dụng từ 2 đến 3 lao động tại TP Vinh thu 160.000/khẩu/tháng, các xã thuộc TP Vinh và phường, xã thuộc thị xã, thị trấn huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu thu 155.000/khẩu/tháng, các xã thuộc TP Vinh thu 150.000/khẩu/tháng, các xã còn lại thu 145.000/khẩu/tháng…

moitruongsach 

 Địa chỉ: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân Đông Hiệp ,TX Dĩ An ,Tỉnh Bình Dương

 SĐT: 0943.40.60.70

 

 Website: https://moitruongsach.org/